رنگ مو - Hair Color

اين محصــول استثنایی نتيجه سالها تحقيقات دانشــمندان و استفاده از آخرين تكنولوژی روز جهان است. شفافيت، درخشـــــــــــــــــــــــــــــــــندگی، پوشـانندگی سـفيدی مو و دوام بالای آن بینظير میباشــد. اســتفاده از كمترين مقدار آمونياک در سـاخت و اضــافه نمودن ويتامینهای لازمه، ژلاتين و مواد پايدارنده كه متضمن سلامت و جلوگيری از خشک شدن موها میگردد، این محصـــــــول را از ديگر محصــــــــولات متمايز مینماید. همچنين اين محصـول دارای مواد محافظت كننده از اشعه ماورابنفش در مقابل نو رخورشــيد میباشــد. اضــافه نمودن ويتامين H ولوســيون محافظت كننده در مو به طور مســـــــــــــتقيم بر روی ماندگاری رنگ تاثير گذاشــته و آن را افزايش میدهد همچنين از آســیبهای نور خورشـــيد بر روی مو و رنگ پريدگی ناشـــــــــــی از آن جلوگيری میکند و باعث حفظ رطوبت و جلوگيری از ريزش مو میگردد.

شماره رنگ ها

• هایلایت خاکستری خیلی روشن ۱۲-۱۱

• هایلایت خاکستری بنفش اکسترا خیلی روشن 51-12

• هایلایت بنفش روشن 9-12

• هایلایت زیتونی بلوند روشن 22-12

• هایلایت خاکستری بنفش روشن 61-12

• هایلایت صدفی بلوند 81-12

• طبیعی قوی قهوه ای روشن 00-5

• طبیعی قوی بلوند تیره 00-6

• طبیعی قوی بلوند 00-7

• طبیعی قوی بلوند روشن 00-8

• خاکستری آبی تیره ۱-۱

• خاکستری قهوه ای 1-4

• خاکستری قهوه ای روشن 1-5

• خاکستری بلوند تیره 1-6

• خاکستری بلوند 1-7

• خاکستری بلوند روشن 1-8

• خاکستری بلوند روشن تر 1-9

• خاکستری بلوند خیلی روشن 1-10

• خاکستری بلوند بسیار روشن 1-11

• طبیعی مشکی 0-1

• طبیعی قهوه ای تیره 0-3

• طبیعی قهوه ای 0-4

• طبیعی قهوه ای روشن 0-5

• طبیعی بلوند تیره 0-6

• طبیعی بلوند 0-7

• طبیعی بلوند روشن 0-8

• طبیعی بلوند روشن تر 0-9

• طبیعی بلوند خیلی روشن 0-10

• طبیعی بلوند بسیار روشن 0-11

• زیتونی بلوند تیره 2-6

• زیتونی بلوند 2-7

• زیتونی بلوند روشن 2-8

• زیتونی بلوند روشن تر 2-9

• زیتونی بلوند خیلی روشن 2-10

• زیتونی بلوند بسیار روشن 2-11

• طلائی قهوه ای روشن 3-5

• طلائی بلوند تیره 3-6

• طلائی بلوند 3-7

• طلائی بلوند روشن 3-8

• طلائی بلوند روشن تر 3-9

• طلائی بلوند خیلی روشن 3-10

• طلائی بلوند بسیار روشن 3-11

• لوند قرمز خیلی روشن 666-9

• بلوند قرمز فوق العاده روشن 666-10

• بلوند ماهگونی قرمز تیره قوی 66-6

• بلوند قرمز فوق العاده روشن 66-7

• قرمز ماهگونی روشن 6-5

• بلوند قرمز ماهگونی تیره 6-6

• بلوند قرمز ماهگونی 6-7

• قهوه ای مسی روشن 4-5

• بلوند مسی تیره 4-6

• بلوند مسی 4-7

• بلوند مسی روشن 4-8

• قهوه ای نسکافه ای روشن 73-5

• بلوند نسکافه ای تیره 73-6

• بلوند نسکافه ای 73-7

• بلوند نسکافه ای روشن 73-8

• بلوند نسکافه ای خیلی روشن 73-9

• بلوند نسکافه ای فوق العاده روشن 73-11

• بلوند بژ 71-7

• قهوه ای نسکافه ای روشن 73-5

• بلوند بژ خیلی روشن ٩

• بلوند بنفش ماهگونی تیره 5-6

• بلوند بنفش ماهگونی 5-7

• بلوند بنفش ماهگونی روشن 5-8

• بلوند بنفش ماهگونی خیلی روشن 5-9

• بلوند شامپاینی 13-7

• بلوند شامپاینی روشن 13-8

• بلوند شامپاینی خیلی روشن 13-9

• بلوند شامپاینی فوق العاده روشن 13-10

• قهوه ای شکلاتی روشن 7-5

• بلوند شکلاتی تیره 7-6

• بلوند شکلاتی 7-7

• بلوند شکلاتی روشن 7-8

• رنگ موی روشن کننده 00-0

• واریاسیون آبی

• واریاسیون بنفش

• واریاسیون سبز

• واریاسیون نقره ای

• واریاسیون قرمز

• کوارتز صورتی 23-8

• کاپاچینو 34-7

• کاراملی 17-8